lt:Privacy Policy LT/LT

Privatumo politika

Privatumo politika

Kai naršote CUPRA svetainėje ir, ypatingai, kai kreipiatės į mus, SEAT SPORT, S.A., mes renkame kiekvieno naudotojo („Naudotojas“) asmens duomenis, kurių tvarkymo taisyklės išdėstytos šiose privatumo taisyklėse („Privatumo taisyklės“).

Naudotojo asmens duomenų tvarkytojas bus SEAT SPORT S.A., kurios registruotoji buveinė yra Autovía A-2, Km 585 – 08760 Martorell, įmonės kodas A-62390653, ir kuri įtraukta į Barselonos komercinių įmonių registro 43621 tomo, 205 folianto, B-223602 lape. Naudotojas gali susisiekti su SEAT SPORT S.A. duomenų apsaugos pareigūnu šiuo e. adresu: dataprotection@seat.es.

Priklausomai nuo Naudotojo naudojamų paslaugų, duomenų tvarkymo tikslai yra šie:

atsakyti į Naudotojo klausimus ir užklausas, pateiktas naudojant funkciją „SUSISIEKTI“.

Jeigu Naudotojas pateikia mums su trečiaisiais asmenimis susijusią asmeninę informaciją, Naudotojas privalo apie tai informuoti SEAT SPORT S.A. ir gauti jos sutikimą, kad SEAT SPORTS S.A. galėtų naudoti šią informaciją, atsakydama į Naudotojo ar trečiosios šalies pateiktas užklausas.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Naudotojo sutikimas. Naršydamas CUPRA svetainėje ir kiekvieną kartą pasikeitus Privatumo taisyklėms, Naudotojas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi pagal galiojančias Privatumo taisykles. Jeigu Naudotojas savo duomenų neleidžia tvarkyti, jam gali būti neteikiamos kai kurios CUPRA svetainės paslaugos.

SEAT SPORT S.A. gali prašyti kitų įmonių jos vardu tiekti paslaugas, pavyzdžiui, rinkodaros, svetainės priežiūros, atsakymų į klientų ar Naudotojų užklausas ir pan. Tokioms paslaugoms teikti SEAT SPORT S.A. vardu trečiosioms šalims gali reikėti prieigos prie kai kurių Naudotojo asmens duomenų.

SEAT SPORT S.A. atskleis Naudotojo asmens duomenis, jei to reikalaus įstatymai, teismo nurodymai ar bus siekiama ištirti įtartiną veiklą.

SEAT SPORT S.A. jokiais atvejais neperduos duomenų jokiai trečiajai šaliai ar tarptautinei organizacijai, įsikūrusiai už Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų.

SEAT SPORT S.A. sutinka gerbti Naudotojo asmens duomenų privatumą ir atitinkamuose duomenų apsaugos reglamentuose nurodytomis sąlygomis užtikrinti Naudotojo teises prieiti, taisyti ar pašalinti savo asmens duomenis, apriboti jų tvarkymą, neleisti jų tvarkyti, o taip pat teisę savo Naudotojo asmens duomenis perkelti ir teisę atšaukti leidimą juos tvarkyti. Šiomis teisėmis galima pasinaudoti išsiunčiant e. laišką adresu customercare@cupraofficial.com.

SEAT SPORT S.A. laikys Naudotojo asmens duomenis tiek laiko, kiek yra būtina paslaugoms teikti ir atsakyti į pateiktas užklausas, ir bet kokiu atveju, netgi nutrūkus santykiams, tiek laiko, kiek yra yra būtina paslaugoms teikti, saugumui išlaikyti ir siekiant išvengti sukčiavimo bei piktnaudžiavimo, ar kitiems pagal įstatymus būtiniems tikslams.

Naudotojui suteikiama teisė pateikti skundą kompetentingai priežiūros įstaigai.

Šiuo Naudotojas garantuoja, kad jo pateikta asmeninė informacija yra teisinga ir tiksli ir sutinka informuoti apie bet kokius šios informacijos pokyčius. Naudotojas vienintelis atsako už bet kokią CUPRA svetainei, už CUPRA svetainę atsakingam asmeniui ar trečiajai šaliai padarytą žalą ar nuostolius, kurie atsirado dėl registracijos formose pateiktos neteisingos, netikslios ar nepilnos informacijos.

Per CUPRA svetainę Naudotojai bus informuojami apie bet kokius pakeitimus Privatumo taisyklėse ir jų bus prašoma sutikti su pakeistomis nuostatomis.