lt:Contact us LT/LT

Surasti atstovą

Oficialios CUPRA atstovybės UAB "Autojuta" pareigos

UAB „Autojuta“ įsipareigoja teisėtai tvarkyti asmens duomenis, įskaitant asmens duomenų rinkimą, perdavimą ir saugojimą, privatumo politikos sąlygose ir kituose UAB „Autojuta“ teisės aktuose, susijusiuose su asmens duomenų tvarkymu ir Asmens tvarkymu, nustatyta tvarka. Duomenų apsaugos įstatymas ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.2016/679 bei kiti atitinkami teisės aktai, tikslai ir sąlygos.

Baigiamosios nuostatos

UAB „Autojuta“ turi teisę vienašališkai pakeisti šias Sąlygas, atsižvelgdama į iš atitinkamų teisės aktų kylančius reikalavimus.