lt:Legal Notice LT/LT

Teisinė informacija

SEAT SPORT S.A. yra Ispanijos įmonė, kurios registruotoji buveinė yra Autovía A-2, Km 585 – 08760 Martorell, įmonės kodas A-62390653, ir kuri įtraukta į Barselonos komercinių įmonių registro 43621 tomo, 205 folianto, B-223602 lape (toliau tekste „SEAT SPORT“). E. paštas: customercare@cupraofficial.com.

 

Naudojimo sąlygos

Šios naudojimo sąlygos (toliau tekste „Naudojimo sąlygos“) reglamentuoja CUPRA svetainės naudojimą (įskaitant paprastą prieigą), įskaitant visą jos turinį ir joje teikiamas paslaugas. Kiekvienas į šią svetainę įeinantis asmuo laikomas „Naudotoju“ ir visada aiškiai, automatiškai ir savanoriškai sutiks su čia pateiktomis galiojančiomis Naudojimo sąlygomis, kai įeis į svetainę, o taip pat su specialiomis sąlygomis, jeigu tokios yra.

Bet kokiu atveju SEAT SPORT pasilieka sau teisę keisti šios svetainės struktūrą ir dizainą, keisti ar pašalinti paslaugas ar turinį, o taip pat prieigos ir (ar) svetainės Naudojimo sąlygas vienašališkai, bet kuriuo metu ir iš anksto neįspėjusi.

Naudotojas patvirtina ir savanoriškai bei aiškiai pripažįsta, kad tik jis vienas visada atsako už svetainės naudojimą.

Naudodamasis svetaine Naudotojas įsipareigoja nesiimti jokių veismų, kurie galėtų pakenkti SEAT SPORT ar trečiųjų šalių įvaizdžiui, interesams ar teisėms, arba kurie galėtų sugadinti, paversti nenaudinga ar pernelyg apkrauti SEAT SPORT svetainę, arba kurie galėtų trukdyti normaliai naudoti minėtą tinklalapį. Naudotojas ypač įsipareigoja nevykdyti jokių toliau nurodytų veiksmų:

Naudoti svetainę ir (ar) jos turinį pažeidžiant galiojančius įstatymus, šias Naudojimo sąlygas, moralės normas, įprastas taisykles ir nustatytą viešąją tvarką, arba nelegaliems tikslams, kurie yra uždrausti ar galėtų pažeisti SEAT SPORT ar trečiųjų šalių teises ir interesus.

Naudoti svetainę ir (ar) jos turinį kitose privačiose ar komercinėse svetainėse ar jose naudoti šį turinį komercinei naudai gauti, ar įtraukti į svetainę ar jos turinį bet kokius saitus.

Keisti, kopijuoti, modifikuoti, dekompiliuoti, naudoti apgrąžos inžineriją, suteikti leidimus, nuomoti ar imituoti svetainę, jos turinį ar programinės įrangos bazę.

Užkrėsti virusu ar kitokiu kenksmingu komponentu, kuris svetainę ir (ar) jos turinį galėtų sugadinti ar jai pakenkti, arba kuris galėtų trukdyti kitiems naudotojams tinkamai svetaine naudotis ir ja mėgautis.

SEAT SPORT įgyvendina tinkamas ir pagrįstas apsaugos priemones, kad aptiktų kenksmingus virusus. Vis dėlto, Naudotojas turi žinoti, kad jokiomis prie interneto prijungtų kompiuterių sistemų apsaugos priemonėmis negalima besąlygiškai pasikliauti. Dėl to SEAT SPORT negali užtikrinti, kad jos svetainėje nebūtų virusų ar bet kokių kitų komponentų, kurie galėtų pakeisti Naudotojo kompiuterio sistemos elementus (programinę ir aparatinę įrangą) ir (ar) jo elektroninius dokumentus ir failus.

Intelektinė ir pramoninė nuosavybė

Visos svetainės intelektinės ir pramoninės nuosavybės teisės (įskaitan, tačiau neapsiribojant, jos programinės įrangos bazės, tekstų, paveikslų, garsų, animacijos, vaizdo failų, darbų, dizaino, logotipų, prekių ženklų ir kitų savitų ženklų, duomenų bazių ir bet kokio kito svetainę sudarančio turinio) (toliau tekste „Intelektinės ir pramoninės nuosavybės teisės“) yra SEAT SPORT arba, jei taikoma, trečiųjų šalių (SEAT SPORT licencijų turėtojų ar išdavėjų) išskirtinė nuosavybė, nepriklausomai nuo to, ar ji įregistruota, ar ne.

Čia pateiktų Naudojimo sąlygų negalima interpretuoti, kaip kokių nors intelektinės ar pramoninės nuosavybės teisių perleidimo nei svetainei, nei jokiai jos daliai ir (ar) turiniui, išskyrus ribotą įgaliojimą Naudotojui naršyti svetainėje tik asmeniniais tikslais.

Naudotojams draudžiama bet kokia forma naudoti minėtas intelektinės ir pramoninės nuosavybės teises, pvz., dauginti, platinti, viešai skelbti (įskaitant įkėlimą į internetą) ir transformuoti, nebent SEAT SPORT aiškiai įgaliojo tai daryti.

Be to, draudžiama bet kokiu būdu atskleisti, išrinkti, persiųsti ar bet kokiu būdu panaudoti, visą ar dalį, bet kokioje medijoje bet kokias SEAT SPORT priklausančios svetainės dalis be išankstinio ir aiškaus kompanijos leidimo.

Gaminiai

Nors SEAT SPORT deda visas pastangas, kad svetainėje būtų pateikta pati naujausia ir tiksli informacija, ji turi būti laikoma tik orientacine, todėl jos vienintelė paskirtis yra pateikti bendruosius duomenis, o ne detalią ar specifinę informaciją apie gaminius ir paslaugas šioje svetainėje. Atsižvelgiant į šias aplinkybes minėta informacija gali būti keičiama ir jos nereikia suprasti, kaip pasiūlymo, reklamos ar su SEAT SPORT susijusių gaminių bei paslaugų pardavimo.

SEAT SPORT mielai jums suteiks visą detalią informaciją apie visus gaminius ir paslaugas, aprašytas šioje svetainėje, o taip pat pateiks tikslesnius duomenis apie jus dominančius dalykus.

Paveiksluose pavaizduoti dažai ir jų spalvos gali neatitikti SEAT SPORT parduodamų gaminių realių spalvų.

 

Atsakomybės netaikymas ir garantijų panaikinimas SEAT SPORT neatsako nei už jokius jos serverio ar ryšių tinklų gedimus, nei už problemas, kurios gali kilti netinkamai veikiant ar naudojant nepritaikytas interneto naršykles. Be to, SEAT SPORT neatsako už jokias svetainės turinio klaidas, netikslumus, teisingumą ar reguliarų atnaujinimą.

Bet kuris svetainę lankantis asmuo prisiima visą atsakomybę už prieigą prie šios svetainės ir bet kokį ten pateiktos informacijos naudojimą. SEAT SPORT neatsako už jokias pasekmes ir žalą, kuri gali atsirasti dėl tokios prieigos ar informacijos naudojimo. SEAT SPORT neatsako už jokias saugumo klaidas ar žalą, kuri gali būti padaryta Naudotojo kompiuterių sistemai (aparatinei ir programinei įrangai) ir (ar) joje įrašytiems failams ar dokumentams. SEAT SPORT ypač neatsako už virusų Naudotojo kompiuteryje padarytą žalą, prastą interneto naršyklės veikimą, telefono linijos sutrikimus, interneto jungiamumą, trikdžius, Naudotojo elektroninės sistemos funkcionavimo sutrikimus ar atsijungimus ir, aplamai, už jokias priežastis, kurių kompanija negali kontroliuoti.

SEAT Sport pasilieka sau teisę blokuoti Naudotojo prieigą, jei atsiranda bet koks įtarimas, kad Naudotojas siūlomas paslaugas naudoja nesąžiningai, o taip pat imtis atitinkamų teisinių veiksmų, kad apgintų savo interesus, ar laikinai nutraukti be išankstinio įspėjimo prieigą prie savo svetainės, kai vykdomi jos techninės priežiūros, remonto, atnaujinimo ar tobulinimo darbai.

Nuorodos į kitas svetaines

Jūsų patogumui svetainėje yra nuorodos į kitus tinklalapius, kuriuose gali galioti kitokios naudojimo sąlygos ar privatumo taisyklės. Mes jokiomis aplinkybėmis nesikeičiame asmens duomenimis su tokiomis išorinėmis svetainėmis. SEAT SPORT neatsako už jokį trečiųjų šalių svetainėse pateikiamą turinį, netgi jei tos šalys priklauso SEAT grupei.

Naudotojams draudžiama įtraukti nuorodas į kitas svetaines, nebent SEAT SPORT tam suteikė aiškų leidimą.

 

Su prieiga prie socialinių tinklų susijusi atsakomybė

SEAT SPORT neatsako už informaciją socialiniuose tinkluose, prie kurių Naudotojas gali iš svetainės prisijungti, nes šiuose tinkluose galioja savos naudojimo sąlygos ir privatumo taisyklės, kurių mūsų kompanija negali kontroliuoti.SEAT SPORT atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės už tinkamą tokių socialinių tinklų funkcionavimą, prieinamo turinio ar informacijos teisingumą bei legalumą ir už bet kokią žalą, kurią Naudotojas gali patirti naudodamas tokius duomenis.


 

Atskiriamumas

Bet kurio šių Naudojimo sąlygų straipsnių neteisėtumas, negaliojimas ar niekinumas nepaveiks kitų jos straipsnių galiojimo, jei iš esmės nebus paveiktos šių Naudojimo sąlygų šalių teisės ir įsipareigojimai. „Iš esmės“ suprantama kaip bet kokia situacija, kuri rimtai pažeidžia bet kurios šalies interesus arba pakenkia šių Naudojimo sąlygų tikslui. Tokius straipsnius reikia pakeisti kitais ar įtraukti į kitus straipsnius, kurie pagal įstatymą skirti tam pačiam tikslui, kaip ir pakeistas straipsnis.

Taikomi įstatymai ir jurisdikcija

Visi nesutarimai ar pretenzijos, susijusios su šių Naudojimo sąlygų interpretavimu ar vykdymu, nagrinėjamos pagal Ispanijos bendrąją teisę ir priklauso Barselonos miesto teismų jurisdikcijai.

Naudotojai, veikiantys kaip vartotojai, bet kuriuos su šiomis Naudojimo sąlygomis susijusius nesutarimus taip pat gali pateikti alternatyviajai ginčų sprendimo komisijai (toliau tekste „ADR“), jei taikoma. ADR sąrašą galite rasti Europos Komisijos platformoje pagal šią nuorodą: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Slapukų ir panašių technologijų taisyklės

Naudotojas įspėjamas, jei programėlėje naudojami slapukai ar panašios technologijos. Šie slapukai ir panašios technologijos yra maži duomenų failai, sukuriami Naudotojo terminalo įrangoje ir įrašantys dėl tinklo veiklos sužadintą informaciją. Naudodama slapukus ir panašias technologijas programėlė gali įrašyti, išsaugoti ir nuskaityti informaciją apie Naudotojo naršymo įpročius ar jo terminalo įrangą ir, priklausomai nuo surinktos informacijos ir terminalo įrangos naudojimo būdo, juos galima panaudoti Naudotojui atpažinti.

© SEAT CUPRA, S.A.U. 2021. Total or partial reproduction is forbidden. All rights are reserved.